وبلاگ درس پایگاه داده پیشرفته

برنامه ارائه تحقیقات درس پایگاه داده پیشرفته در نیمسال دوم 94-93

تاریخ ارائه

اعضاء گروه

1394/1/17

زهرا بدوی-حدیث ولیخانی (فصل 1)

1394/1/24

مینا پریشانی-مهشاد انصاری-محبوبه آذری (فصل 2)

1394/1/31

صادق خاکسار-محمد قضایی-احمد طاهری (فصل 3)

1394/2/7

زهرا طاهرزاده-پریسا جمدی-مرضیه پورجم (فصل 4)

1394/2/14

سیدامین خادمی-فرود احمدی (فصل 5)

1394/2/21

اکرم خلیلی-مریم امیدوار-حکیمه دوستی (فصل 6)

1394/2/28

دانیال اکبری-مهدی منصوری-مجتبی ماهر (فصل 7)

1394/3/4

سیدمهرداد رضوی-حسین میرزائی-جعفر بهزادی (فصل 8)

1394/3/11

سحر نصیری-مرضیه افرا-نگار آرین فر (فصل 9)

تذکرات:

  • سمینارهای فوق الزامی بوده و پنج نمره از بیست نمره نهایی شما را تشکیل می دهد. تغییر تاریخ ارائه و یا جابجایی آن منجر به از دست دادن کامل پنج نمره خواهد شد.
  • در آزمون پایان ترم علاوه بر سؤالات پیرامون مطالب تدریس شده از مطالب ارائه ها نیز سؤال داده خواهد شد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم اسفند 1393ساعت 9:7  توسط دکتر نادری